Karlovarská krajská nemocnice


KKN zahrnuje pracoviště v Karlových Varech a v Chebu. Je pravidelným účastníkem veletrhu a sponzorem Trimedu. Výrazně podporuje chod spolku a studentům 3. lékařské fakulty nabízí např. řadu odborných stáží, jejichž výhodou je i velká časová flexibilita a možnost osobní domluvy.

Jak si zařídit stáž?

Stáž na oddělení dle Vašeho výběru je možné zařídit přes Mgr. Janu Jirsovou (jana.jirsova@kkn.cz). Termín i oddělení si můžete vybrat zcela libovolně, jen pokud se rozhodnete vyrazit na stáž v některém z exponovaných termínů, zařiďte si místo včas!
Karlovarská krajská nemocnice Vám po dobu stáže zařídí ubytování zdarma. Veškeré detaily Vám sdělí přímo zaměstnanci KKN.

Více informací o stážích najdete v sekci Pracovní nabídky a stáže.

Pokud Vás zajímá, jaké zážitky si přivezli naši studenti ze stáže, přečtěte si článek v TRIEDRu.

O nemocnici

Karlovarská krajská nemocnice poskytuje akutní i následnou péči, lůžkovou a ambulantní zdravotní péči obyvatelům i návštěvníků Karlovarského kraje, a to v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.
V posledních letech prošla nemocnice rekonstrukcí, během níž byly pavilony přestavěny a opraveny. V současné době nabízí nemocnice moderní vybavení a špičková pracoviště v řadě oborů.


Akce Trimedu

TRIMED JOB

Karlovarská krajská nemocnice se již tradičně účastní veletrhu práce ve zdravotnictví TRIMED JOB. Cílem veletrhuje přiblížit studentům a absolventům lékařské fakulty jejich možnosti po ukončení studia a pomoci jim při důležitých rozhodnutích týkajících se jejich následného pracovního uplatnění.

KKN se pravidelně prezentuje stánkem ve vestibulu i přednáškou pro zájemce v jedné z poslucháren.