Trimed logo 2014 png-01

Trimed je spolek studentů 3. lékařské fakulty, který funguje již od roku 1996. Od té doby výrazně formuje společenské dění na fakultě prostřednictvím široké škály akcí od neformálních společenských víkendů v přírodě po velkolepé události jako např. reprezentační ples nebo studijní veletrh. Jejich počet se nyní pohybuje kolem dvaceti ročně.

Organizace slouží především jako platforma, kde se studenti setkávají, nachází nové přátele, učí se novým věcem, získávají různé praktické informace a především zjišťují, že studium na lékařské fakultě může být i něco víc než jen usilovné hodiny strávené v knihovně.

Trimed se snaží přinést do života našich studentů právě tuto přidanou hodnotu a ukázat jim možnosti, jak se odreagovat a rozvinout i ty schopnosti, které nejsou nezbytně potřebné k budoucímu povolání lékaře.

V neposlední řadě jeho členové utváří velmi osobitý a přátelský kolektiv, který činí jejich studentská léta nezapomenutelnými.

Členem spolku se může stát každý student 3. lékařské fakulty a dle svých možností se zapojit do chodu organizace.

Již se těšíme na nové členy!