Cíl: Umožnit studentům se zájmem o kardiologii dlouhodobé klinické stáže mimo standardní výuku v běžném provozu katetrizačního sálu.

Počet studentů: max. 5 studentů

Požadavky: Ukončený zimní semestr 3. ročníku všeobecného lékařství

Náplň stáží: Studenti budou v průběhu února-března nejprve zaškoleni lékařským i nelékařským zdravotním personálem (provoz katetrizačních sálů, ochrana proti radiačnímu záření, příprava pacienta k výkonu, asistence při výkonu, způsob archivace obrazové dokumentace).

Od dubna 2019 se budou studenti účastnit provozu na katetrizačním sále (všední dny odpoledne od 15.hodin do ukončení programu, víkendy, případně noční příslužby). Hlavní náplní bude pomoc v přípravě pacientů před výkonem, asistence při výkonech a pomoc v péči o pacienty po výkonech. V případě zájmu je možné se zapojit i do vědeckých projektů týmu a následně účast na SVA. Přesnou logistiku střídání studentů určíme v průběhu března po dohodě se staniční sestrou.

Způsob přihlášení: Studenti se mohou hlásit do 31.1.2019 na emailovou adresu petr.tousek@fnkv.cz, na který zašlou své CV a motivační dopis. Při větším zájmu studentů proběhne výběrové řízení, kterého se zúčastní staniční sestra, vedoucí katetrizačního sálu doc. Kočka a vedoucí divize doc. Toušek. Preferováni budou studenti, kteří budou mít zájem o stáže po delší časové období (minimálně 12 měsíců, ideálně 24 měsíců).

Košík