Poděkování dobrovolníkům od zdravotnických a jiných zařízení

29. 6. 2020 – Praha děkuje studentům

17. 8. 2020 – Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (PDF)

2. 7. 2020 – Ústav pro péči o matku a dítě

Vážení,
ráda bych se vrátila o pár dní zpět, kdy oficiálně proběhlo na půdě Vaší fakulty poděkování Vašim studentům dobrovolníkům a zároveň Vám, jako vedení, za mimořádnou pomoc v době největší koronavirové krize.

Nyní při rekapitulaci v závěru června, když jsem procházela za personální úsek počty všech studentů dobrovolníků z Vaší fakulty - celkem u nás bylo 41 studentů, jsem se rozhodla Vám poděkovat ještě znovu. Praktická stránka věci „šlapala jako hodinky“. Řešila jsem ji s koordinátorem studentů, panem Slezákem a zároveň jsem přímo komunikovala se všemi studenty, kteří museli projít našim úsekem.

Ráda bych proto pochválila již zmiňovaného koordinátora, pana Slezáka, který velmi ochotně a rychle reagoval na naše potřeby personálního zabezpečení triage a jednotlivých oddělení, kde nám vypadl personál. Také všichni studenti byli velmi vstřícní a nebyl z jejich strany žádný problém vyhovět našim potřebám.

Studenti využili možnosti on-line připojení přes sociální sítě, takže jsme všichni přesně věděli, kdy a kde jsou potřeba. Velmi na nás zapůsobil přístup jednoho studenta, který již při svém nástupu řekl, že se vzdává svého výdělku ve prospěch ÚPMD a je rád, že může pomoci.

Proto na závěr vyjadřuji znovu velké díky za pro nás nevyčíslitelnou pomoc. Mám velmi dobrý pocit, který jsem si odnesla z přístupu mladé generace - Vašich studentů v této krizové situaci. Doufám, že ustojíme další období a že snad nebude obdobné pomoci potřeba a pokud by náhodou byla, je příjemné vědět, že se máme na koho obrátit.

Se srdečným pozdravem
Ing. Gabriela Andělová
Vedoucí personálního úseku

Ústav pro péči o matku a dítě

29. 6. 2020 – Městská poliklinika Praha (PDF)

15. 6. 2020 – Městská nemocnice Ostrava (PDF)

8. 6. 2020 – Krajská nemocnice Liberec (PDF)

8. 6. 2020 – Odběrové místo FNKV

Dobrý den, vážený pane děkane,
ráda bych touto cestou, ještě jednou a individuálně, poděkovala za pomoc mediků 3. LF UK na našem oddělení - Centrálního odběrového místa na pracovišti Odběrového stanu FNKV pro COVID-19.

Jmenovitě se jedná o: Lucii Žabovou, Annu Kalfusovou, Natálii Poláškovou a Davida Shlögla.

Výše uvedení studenti nám pomáhali a byli plnohodnotnými kolegy od konce března do konce května 2020, Anička Kalfusová je s námi ještě i teď v červnu. Jejich práce, spolupráce, profesionalita a vstřícnost a 100% spolehlivost byla a je obdivuhodná. I díky jejich zásluhou byl v daném čase chod odběrového stanu plynulý a vždy zajištěn bezvadným týmem zdravotnických pracovníků.

Nesmírně si toho vážíme a děkujeme velice studentům, Vám a všem zainteresovaným.
Děkujeme!

S úctou
Jana Matušinská a kolektiv sester COM FNKV

Mgr. Jana Matušinská
Vrchní sestra, Centrální odběrové místo (COM)

Koordinátor Odběrového stanu FNKV pro COVID-19
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

22. 5. 2020 – Thomayerova nemocnice (PDF)

21. 5. 2020 – Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV (PDF)

21. 5. 2020 – Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vážený pane děkane, vážený pane proděkane,
dovolte mi, abych i Vaší cestou co nejvřeleji a v nejhlubší úctě poděkoval studentům 3. lékařské fakulty, kteří se v době epidemie SARS-Cov-2 podíleli na práci v rámci „covid oddělení“, které jsem měl na starosti od 20. 3. 2020 do 15. 5. 2020 v Pavilonu R a od 15. 5. 2020 až doposud na 4. stanici v pavilonu H. Dovolím si je v následujících řádcích všechny vyjmenovat: Prokopová Daniela, Pospíšil Robert, Cee Barbora, Polánková Michaela, Rohozin Artem, Fecáková Kristýna, Procházková Kristýna, Nesnídal Tomáš, Rasková Maria.

Náš provoz byl specifický v řadě ohledů a jednou ze zvláštností bylo, že personál byl svolán napříč klinikami a pracovišti FNKV, dále v něm byla řada externích NLZP z jiných zdravotnických zařízení a pak v neposlední řadě právě naši studenti. Během týdne jsme museli přestavět pavilon, vymyslet systém práce v izolačním režimu, systém komunikace a utvořit sjednocující prvky pro zcela nový tým složený z lidí, kteří se většinou vzájemně neznali.

Studenti sehráli klíčovou roli především v prevenci nákazy, kdy si vzali za svou veškerou péči o ochranné pomůcky, instruktáž v jejich užití, podíleli se na výzkumu možností recyklace pomůcek v době, kdy bezprostředně hrozil jejich nedostatek, pracovali nonstop jako „buddies“, kteří kontrolovali správné oblékání a svlékání z OOP a dosáhli v tomto značného mistrovství. I díky jim naše spotřeba ochranných pomůcek přepočtená na počet ošetřených pacientů a dní byla velmi nízká při zachování bezpečnostních standardů práce.

Další pole působnosti byla ošetřovatelská činnost a funkce ,,druhého“ fyzioterapeuta, kdy doprovázeli profesionální fyzioterapeutku a asistovali při této činnosti a následně i rehabilitovali s pacienty mimo běžnou dobu, kdy k nám fyzioterapeuté docházeli. Nezanedbatelný je jejich přínos v sociální rehabilitaci pacientů, kteří trávili dlouhé dny v izolaci. A v neposlední řadě na ně byl spoleh v tom, že pokud je člověk požádal o cokoliv dalšího, tak s úsměvem udělali vše, co bylo třeba. Osobně se domnívám, že díky jejich péči o ochranné pomůcky se doposud nikdo z personálu oddělení nenakazil. Díky i jejich práci řada pacientů původně z LDN z jiného zdravotnického zařízení odešla z našeho oddělení zpět do domácí péče, a ne právě do LDN.

Za mě a za všechny ostatní členy personálu medikům patří velký dík za všechno, co s námi společně udělali. Bude mi ctí a potěšením se s nimi setkávat v budoucnu.

S pozdravem
MUDr. Viktor Kubricht, PhD
Klinika anesteziologie a resuscitace FNKV a 3. LF UK
t. č. vedoucí lékař covid odd. v rámci I. Interní kliniky FNKV

20. 5. 2020 – Tisková zpráva Thomayerovy nemocnice

Výpomoc mediků v Thomayerově nemocnici již skončila a při této příležitosti chce vedení nemocnice poděkovat všem studentům z 1. a ze 3 LF UK za obětavou práci a pomoc v kontrolním stanu, který byl v dubnu 2020 otevřen pro příchozí pacienty, a to z důvodu povinných zdravotních kontrol v souvislosti s koronavirovou epidemií. Poděkování patří také těm medikům, kteří zároveň pomáhali na jednotlivých odděleních nemocnice.

„Chtěl bych říci, že pomoc mediků byla pro naše zdravotníky nenahraditelná a velice důležitá. Za to jim všem patří mé veliké díky. Jejich pomoci si všichni velice vážíme a já jim chci popřát úspěšné ukončení vysokoškolských studií a samozřejmě pevné zdraví,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Zároveň chci také poděkovat děkanům z 1. a ze 3. lékařské fakulty UK za jejich spolupráci a zprostředkování výpomoci mediků v naší Thomayerově nemocnici. Věřím, že tato praxe v terénu byla pro studenty velikým přínosem, a to pro jejich budoucí povolání lékařky či lékaře.“

S pozdravem
Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí

19. 5. 2020 – Léčebna Vršovice

Vážený pane doktore,
dovolila bych si prostřednictvím emailu pochválit Vašeho studenta medicíny ze 4. ročníku pana Jana Bayrama. Vzhledem k situaci opatření před nákazou Covid-19 bylo nutné posílit zdravotnický personál brigádníky. V té době nám pan Bayram nabídl dobrovolnickou činnost. Nabídku jsme uvítali. S jeho profesionálním vystupováním, přístupem, empatií k pacientům a zájmem o práci jsme byli velmi spokojení. Jeho činností bylo především komunikační spojení mezi pacienty a jejich příbuznými, pomáhal nelékařskému personálu a také měl zájem o práci našich lékařů.

Doufám, že i přes to, že nemáme akutní lůžka, si student z našeho pracoviště LDN odnesl jisté poznatky a zkušenosti. Přeji fakultě takových studentů co nejvíce a všem hlavně hodně úspěchů. Děkujeme panu Bayramovi a děkujeme vám fakultě.

S přáním pevného zdraví
Bc. Markéta Petrová, MBA
hlavní sestra

19. 5. 2020 – Thomayerova nemocnice

Vážený pane Sychro,
výpomoc mediků v Thomayerově nemocnici skončila a tak mi dovolte, abych poděkovala nejen jménem svým, ale také jménem všech sester v TN. Vám za skvělou organizaci a všem medičkám a medikům za pomoc na odděleních.

Vaší pomoci si všichni vážíme a moc děkujeme. Přejeme všem úspěšné ukončení všech studijních povinností. Všichni doufáme, že se situace nebude opakovat…, ale kdyby, tak věříme opět ve vaší výpomoc.

Mějte se hezky a ještě jednou všem velké díky.
J. Mrkvičková

Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
Náměstek ředitele pro nelékařská zdravotnická povolání
Nemocniční ombudsman
Thomayerova nemocnice

19. 5. 2020 – Nemocnice Mělník

Vážený pane Prof. MUDr. Widimský, DrSc,
ráda bych Vám jménem Mělnické zdravotní, a.s., nemocnice Mělník chtěla touto cestou poděkovat za zprostředkování mediků, kteří vypomáhali v našem zařízení. Naše velké díky patří jmenovitě studentům Ondřeji Mlíkovskému, Tereze Klimešové, Davidu Kozlovi, Kláře Dusové a Kateřině Hruškové, kteří se podíleli na zjišťování zdravotního stavu a následného třídění pacientů.

Tato práce obnášela i své slabé chvilky, kdy se medici setkali jak s nepochopením pacientů tak i s nepřízní počasí.
I přes všechny tyto momenty, zvládali vše výborně a nenechali se odradit.

Věříme, že tato zkušenost medikům přinesla jak v jejich studijním tak i osobním životě cennou zkušenost.
Ještě jednou Vám děkujeme za skvělou spolupráci.

S pozdravem
Bc. Linda Zítová, DiS.
ředitelka pro ošetřovatelskou péči

18. 5. 2020 – Nemocnice Tábor (PDF)

12. 5. 2020 – Nemocnice Mělník (PDF)

11. 5. 2020 – Nemocnice na Bulovce

Vážená slečno Prymková, vážený pane Moudrý,
dovolte mi, abych Vám poděkovala.

Moc ráda bych Vám za sebe, za paní náměstkyni Soňu Mendlovou a také za všechny kolegy, kteří se podíleli na koordinaci nástupu mediků do Nemocnice Na Bulovce poděkovala za skvělou spolupráci. Moc si toho vážíme. Společnými silami se nám podařilo za velmi krátkou dobu přijmout více než 110 studentů lékařských fakult. Vaše pohotová reakce na naše potřeby a požadavky, které se měnily v čase a občas opravdu "turbulentně", byla pro nás velkou pomocí. Věřím, že i přes některá menší zaváhání, která se v počátku objevily, jsme vše společně zvládli.

Prosím, vyřiďte poděkování také ostatním kolegům z Vašich týmů, kteří se naší spolupráci podíleli.
V tuto chvíli někteří studenti ještě stále zůstávají a pomáhají v NNB, jiní postupně svou spolupráci končí.
Přeji Vám hodně úspěchů ve Vašem dalším profesním i osobním životě.

S přáním krásného dne
Mgr. Lenka Švančarová
Personalista

6. 5. 2020 – Nemocnice ve Frýdku-Místku (PDF)

27. 4. 2020 – Nemocnice České Budějovice

Vážený pane proděkane,
chtěli bychom touto cestou poděkovat studentkám medicíny všeobecného lékařství 6. ročníku 3.LF UK slečně Hebíkové Kateřině a Bernardové Michaele za pomoc na odběrovém pracovišti Infekční ho oddělení v Českých Budějovicích. Obě studentky se vzorně staraly o naše pacienty a byly nám velice nápomocny hlavně v začátku, kdy jsme začínali s odběrovým pracovištěm.

Děkujeme,
prim.Dr. Aleš Chrdle Infekční oddělení České Budějovice
Bc. Jana Lískovcová
vrchní sestra
Infekční oddělení

26. 4. 2020 – Ordinace praktického lékaře

Když jsem před 20 lety studovala na 3. LF, vzpomínám si na tu touhu už začít normálně žít a pracovat. Připadala jsem si tak nějak neužitečná. V současné době pracuji jako praktická lékařka v Praze 6 – Bubenči. Hned na začátku epidemie COVID19 jsem náhodou narazila na informaci o nabídce pomoci studentů, a protože bylo všechno tak nějak nejisté, došlo mi, že jediná cesta bude si pro jistotu zařídit "tým B" – pro případ, že skončíme v karanténě a o našich 2200 pacientů se nebude mít kdo postarat. Požádala jsem o pomoc a poslali nám Lukáše. Původně měl být něco jako gatekeeper ve dveřích naší polikliniky, ale v podstatě hned jsme ho přetáhli do ordinace a postupně vyškolili jako sestru, tedy bratra :-). Naše sestřička si díky tomu jeden den v týdnu mohla odpočinout (kéž by mě to bylo napadlo dříve, jasně i my potřebujeme odpočívat!).

Dále jsme začali využívat možnosti návštěvy sestry u pacienta doma za účelem změření INR POCT, naši pacienti senioři tak nemuseli do ordinace a čekárny…výsledek jsme si zavolali a po telefonu s pacientem upravili dávku Warfarinu. Krátký rozhovor a osobní návštěva seniory často také posílí a my máme zpětnou vazbu, jak se jim daří. Občas Lukáš po cestě vyzvedne i léky apod. A nakonec jsme minulý týden ještě přidali testování rapidtesty v kontejneru na Vítězném náměstí. I tam se Lukáš ukázal jako skvělý pracovník, za pomoci Petra Michenky jsme si zapůjčili z 3. LF mikropipetu a vylepšili tak odběry kapilární krve. Teď už Lukáš školí další dobrovolníky v odběrovém místě… Zpětně lituji, že jsme se ke spolupráci se studenty neodhodlaly s kolegyní – maminkou praktickou lékařkou dřív. V neposlední řadě je v našem "babinci" teď o něco veseleji. Věřím, že Lukáš v naší ordinaci zůstane pracovat na malý úvazek i po koronaviru. Není lepšího způsobu, jak získat praktické dovednosti, než v praxi!

Všem studentů a studentkám 3. LF moc díky a velká pochvala za skvělou organizaci.

Se srdečným pozdravem
Ludmila Bezdíčková, absolventka 3. LF UK (1998-2004)

9. 4. 2020 – ÚHKT

Jestli něco tahle nelehká doba ukázala, tak ochotu mladých lidí a studentů pomáhat. Přispěchali rychlostí světla a doslova přes noc se stali platnou součástí týmu Ústavu hematologie a krevní transfúze.

Děkujeme za to, jste skvělí a moc si vaší pomoci vážíme :)

Mgr. et MgA. Andrea Daňková
Manažerka komunikace ÚHKT

Návrat na úvodní stránku

Média a sponzoři

Napsali o nás

Podpořili nás

Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora