Nabídka pracovních pozic v nemocnicích

Přinášíme vám nabídku volných pracovních pozic na klinikách různých nemocnic. Počet volných pozic je vyznačen světle modře, tmavě modré jsou již obsazené pozice. Kliknutím na název kliniky můžete zobrazit více detailů o nabídce.

V době trvání nouzového stavu může být na některé studenty uplatněna pracovní povinnost. Docent Petr Šustka proto pro 3. LF zpracoval dokument právně rozebírající pracovní povinnost.

O klinikách

Ústřední vojenská nemocnice

KARIM

 • KARIM zajišťuje v ÚVN péči anesteziologickou, resuscitační a intenzivní. Klinika se sestává z anesteziologického oddělení a lůžkového resuscitačního oddělení. Anesteziologické oddělení poskytuje nepřetržitý anesteziologický servis s trvalou dostupností anesteziologického týmu pro neodkladné výkony. Součástí oddělení je anesteziologická ambulance a dospávací pokoj. Anesteziologickou ambulancí procházejí v rámci předoperačního vyšetření všichni pacienti podstupující operační výkon.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Chirurgie

 • Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN zajišťuje komplexní vysoce specializovanou lůžkovou a ambulantní chirurgickou péči pro dospělé. Nemocní jsou hospitalizováni na 46 standardních lůžkách a na 9 lůžkách intenzivní péče. Ambulantní sektor je rozdělen na urgentní část, všeobecnou chirurgii a na odborné poradny – indikační a dispenzarizující. Zaměřují se na chirurgickou léčbu onemocnění slinivky břišní, jater, žlučových cest, trávicí trubice a na onkochirurgii.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Neurochirurgie

 • Neurochirurgická klinika zajišťuje operační léčbu celého spektra onemocnění a úrazů centrální a periferní nervové soustavy, ambulantní servis a nepřetržitou konziliární činnost v oboru. Kromě léčebně preventivní péče klinika poskytuje výuku (pregraduální a postgraduální) a patří k významným výzkumným pracovištím oboru neurochirurgie.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Urologie

 • Moderní urologické pracoviště, vybavené špičkovou technikou, které přijímá všechny nemocné (na základě urologického doporučení) bez omezení. Superspecializací oddělení je oblast robotické, laserové, minimálně invazivní endoskopické a laparoskopické urologie, které představují 93 % všech výkonů.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Odběrové centrum

 • Odběrové místo ÚVN pro pacienty s podezřením na onemocnění COVID-19.
 • pozice: provádění odběrů + administrace • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Centrální operační sály

 • Oddělení centrálních operačních sálů (OCOS) odpovídá za zajištění prostředí a provozu pro poskytování operační péče jednotlivých chirurgických oborů jako je urologie, gynekologie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie a v případě potřeby i jiných specializací. OCOS disponuje 12 operačními sály, které jsou dispozičně přiděleny jednotlivým chirurgickým oborům a jsou vybaveny moderními technologiemi, např. robotický systém da Vinci SI, 3D laparoskopická věž, navigační systém Orthopilot s instrumentáriem pro speciální traumatologické operace nebo navigační systém StealthStation/S7 pro operace páteře.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Centrální sterilizace

 • Oddělení centrální sterilizace zajišťuje podle potřeb a požadavků odborných oddělení a provozů nemocnice v nepřetržitém provozu sterilizaci materiálu a zdravotnických prostředků podle platných hygienických a provozních norem.
 • pozice: obsluha sterilizátorů, podpora operačních sálů • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Všeobecná interní klinika

 • Oddělení poskytuje léčebné a diagnostické postupy dle současných trendů medicíny vnitřního lékařství. Náplň pracovní činnosti tvoří specializovaná diagnosticko-léčebná péče, pregraduální a postgraduální výuka, aplikovaný výzkum. Těsně spolupracuje s ostatními specializovanými pracovišti interní kliniky a dalšími odbornými pracovišti v rámci ÚVN včetně komplementu.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Kardiologie

 • Kardiologické oddělení poskytuje komplexní léčebně-preventivní péči pacientům se širokým spektrem kardiovaskulárních onemocnění. Kardiologické oddělení je součástí Kardiovaskulárního centra, které zahrnuje též část, radiodiagnostického oddělení, neurochirurgické kliniky a chirurgické kliniky. Oddělení úzce spolupracuje s Komplexním kardiovaskulárním centrem IKEM, zvláště v oblasti kardiochirurgie a arytmologie; společně se podílejí na diagnostice a léčbě cévních a srdečních onemocnění.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Gastrologie

 • Gastroenterologie a hepatologie jsou části interní medicíny. Zabývají se chorobami jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, slinivky břišní, jater a žlučových cest. Pacientům s těmito chorobami oddělení poskytuje komplexní péči, stejně tak pacientům s DM (v součinnosti s Diabetologickým centrem).
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Vlčí mák

 • Domov Vlčí mák poskytuje důstojné prostředí a komplex služeb klientům, především válečným veteránům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zajištění svých potřeb. Respektujeme zvyklosti našich klientů a snažíme se umožnit jim způsob života tak, aby služba poskytovala podporu v oblastech, kde ji klient nejvíce potřebuje a chce ji přijímat.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Infekční klinika

 • Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN poskytuje léčebnou i preventivní zdravotní péči dospělým a dospívajícím s infekčními nemocemi. Hlavní náplní poskytované péče je diagnostika a léčba infekčních nemocí, tedy adekvátní odběr anamnézy, podrobné klinické vyšetření, správná interpretace laboratorních a pomocných vyšetření a výběr empirické či kauzální antimikrobiální terapie. Důsledně je uplatňován celostní pohled na pacienta. Vzhledem k celkovému vlivu infekčních nemoci či specifickým orgánovým postižením probíhá péče často v interdisciplinární spolupráci s dalšími specializacemi.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: monika.gregorova@uvn.cz

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Interní oddělení

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Ortopedie

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Chirurgie

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

ARO

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Oddělení dlouhodobě nemocných

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

COVID odběrový box

 • pozice: provádění odběrů + administrace • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Sanitář na převozy

 • pozice: sanitář • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 120 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel.: 317 756 365 ; email: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Krajská nemocnice Liberec

ARO

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 200 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: michaela.zvonickova@nemlib.cz

JIP chirurgických oborů

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 200 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: michaela.zvonickova@nemlib.cz

Urgentní interní příjem

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP/DPČ • platové ohodnocení: 100 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: michaela.zvonickova@nemlib.cz

Univerzita Karlova

Odběrové místo

 • Univerzita Karlova ve spolupráci s VFN právě podává žádost o zřízení odběrného místa na COVID-19 na Albertově. Záměrem je umožnit zaměstnancům UK a všeobecně studentům možnost pokud možno přednostního otestování. Zároveň bude odběrné místo přijímat i pacienty s indikací. Tuto aktivitu však nezvládneme bez vás. Práce bude spočívat v odběru vzorků a administrativní práci, která je s tím spojená. Samozřejmostí bude uzavřená DPP s univerzitou. Místo bude v provozu od pondělí do pátku mezi 9. a 17. hodinou. Nástup se plánuje na přelomu října a listopadu, možná i dříve s ohledem na rychlost schvalovacího procesu. Proto prosím všechny, kdo mají zájem pomoci s chodem odběrného místa UK, aby zaslali následující informace na covid@cuni.cz: Jméno a příjmení, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu, číslo účtu, trvalé bydliště. Tyto informace budeme potřebovat na přípravu dohody. Čas letí, proto bych tyto informace poprosil rovnou s vyjádřením, že máte o práci zájem, abychom mohli obratem připravit dohodu. Michal Zima
 • pozice: provádění odběrů + administrace • délka směn: 8 hodin
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 200 Kč / h • datum nástupu: přelom října a listopadu, smlouva možná vytvořit obratem
 • kontakt: covid@cuni.cz

Nemocnice Třebotov

Lůžka následné péče

 • Oddělení následné péče hledá sanitáře a dále mediky od 3.ročník na výpomoc se sesterskou prací (příprava a podávání léků p.o., meření FF a převazy ran).
 • pozice: sanitář • délka směn: 8/12 hodin
 • typ smlouvy: DPP/DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: petra.bubikova@nemocnice-trebotov.cz, tel: 736750853, 257899934

Nemocnice Na Homolce

Různé kliniky, dle potřeby

 • Nemocnice Na Homolce je pražské zdravotnické zařízení sídlící v Praze 5-Motole, které bylo vybudované v 80. letech 20. století. Klinická činnost nemocnice je zaměřena třemi hlavními směry[1], a to na 1) léčbu onemocnění mozku, lebeční spodiny, míchy, páteře a periferní nervové soustavy (neuroprogram), 2) léčbu onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární program) a 3) vyšetřování pacientů pomocí nejmodernějších technologií (diagnostický program). Kromě toho nemocnice zajišťuje ambulantní péči a chirurgickou léčbu v dalších oborech medicíny. Nemocnice má status vědecko-výzkumného pracoviště a je držitelem akreditací, které pacientům garantují vysokou odbornou kvalitu péče a velmi vysokou míru bezpečí.
 • pozice: sanitář • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: DPČ • platové ohodnocení: 200 Kč / h • datum nástupu: do týdne
 • kontakt: tel. 603 440 084, renata.vintrova@homolka.cz

Karlovarská krajská nemocnice

Standardní oddělení

 • Výpomoc na standardních odděleních se základní ošetřovatelskou a sanitářskou prací.
 • pozice: sanitář • délka směn: 8 hodin
 • typ smlouvy: DPP, po dohodě i DPČ • platové ohodnocení: 10 000Kč/měsíc (na DPP) • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel: 734 360 278, 354 225 663, jana.zahalkova@kkn.cz

Odběrové centrum

 • Výpomoc na odběrovém místě KKN, provádění výtěrů pacientům suspektním na Covid-19, administrativní činnost.
 • pozice: provádění odběrů + administrace • délka směn: 8 hodin
 • typ smlouvy: DPP, po dohodě i DPČ • platové ohodnocení: 10 000Kč/měsíc (na DPP) • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel: 734 360 278, 354 225 663, jana.zahalkova@kkn.cz

Nemocnice Cheb

Standardní oddělení

 • Výpomoc na standardních odděleních se základní ošetřovatelskou a sanitářskou prací.
 • pozice: sanitář • délka směn: 8 hodin
 • typ smlouvy: DPP, po dohodě i DPČ • platové ohodnocení: 10 000Kč/měsíc (na DPP) • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel: 734 360 278, 354 225 663, jana.zahalkova@kkn.cz

Nemocnice Brandýs nad Labem

Interní oddělení

 • Výpomoc na interním oddělení se základní sanitářskou a ošetřovatelskou prací, kontakt s covid pozitivními pacienty.
 • pozice: ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 300 Kč/hod • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: tel: 778403967, primar.int@nembnl.cz

FNKV

Kovidová oddělení KAR

 • Sanitářská práce a obecná pomoc na oddělní.
 • pozice: sanitář • délka směn: 7/12
 • typ smlouvy: DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: chcipomoci@lf3.cuni.cz

Kovidová oddělení H

 • Sanitářská práce a obecná pomoc na oddělní.
 • pozice: sanitář • délka směn: 8/12
 • typ smlouvy: DPČ • platové ohodnocení: 320 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: chcipomoci@lf3.cuni.cz

Nemocnice Na Františku

Standardní oddělení

 • Standardní oddělení hledá mediky od 3.ročníku na výpomoc se sanitářskou a ošetřovatelskou péčí.
 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 150-175 Kč/h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: hana.vesela@nnfp.cz

Nemocnice v Jablonci nad Nisou

Standardní oddělení

 • Výpomoc na standardních odděleních se základní ošetřovatelskou a sanitářskou prací, starší medici budou vypomáhat sestrám.
 • pozice: sanitář / ošetřovatel, starší studenti: výpomoc sestrám • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 100 Kč/h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: jitka.rehorova@nemjbc.cz

Nemocnice v České Lípě

Lůžková oddělení, odběrové místo

 • Výpomoc jednak na lůžkových odděleních jako sanitář a v případě potřeby i na odběrových místech.
 • pozice: sanitář / ošetřovatel, provádění oodběrů • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: • datum nástupu: 19.10.2020
 • kontakt: pavlina.pilarova@nemcl.cz

NH Nemocnice Hořovice, a.s

Triage

 • Pouštění pacientů do nemocnice po desinfekci a změření teploty termovizní kamerou. Místo výkonu práce je v teple, v předsálí nemocnice.
 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 150 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: pichlik@nemocnice-horovice.cz; 724158602

Odběrové místo

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 150 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: pichlik@nemocnice-horovice.cz; 724158602

Standardní oddělení

 • Sanitářská práce a obecná pomoc na oddělení.
 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 150 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: pichlik@nemocnice-horovice.cz; 724158602

Standardní oddělení

 • Ošetřovatelská práce a obecná pomoc na oddělní.
 • pozice: ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP • platové ohodnocení: 150 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: pichlik@nemocnice-horovice.cz; 724158602

Ústav hematologie a krevní transfuze

JIP lůžkové oddělení

 • pozice: sanitář • délka směn: 2 směny / týden, 12h, 6:45-18:45
 • typ smlouvy: úvazek / DPP / DPČ • platové ohodnocení: 160 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: Lucie.Vylitova@uhkt.cz

JIP lůžkové oddělení

 • pozice: ošetřovatel • délka směn: 2 směny / týden, 12h, 6:45-18:45
 • typ smlouvy: úvazek / DPP / DPČ • platové ohodnocení: 180 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: Lucie.Vylitova@uhkt.cz

Nemocnice Mělník

Oddělení následné péče

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 125 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: zdenka.valentova@mediterra.cz

Interní oddělení

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 125 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: zdenka.valentova@mediterra.cz

Infekční oddělení

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 125 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: zdenka.valentova@mediterra.cz

JIP interních oborů

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 125 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: zdenka.valentova@mediterra.cz

JIP chirurgických oborů

 • pozice: sanitář • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 125 Kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: zdenka.valentova@mediterra.cz

Nemocnice Mladá Boleslav

Centrální příjem/ ARO

 • pozice: sanitář / ošetřovatel • délka směn: dle domluvy
 • typ smlouvy: DPP / DPČ • platové ohodnocení: 150 kč / h • datum nástupu: co nejdříve
 • kontakt: alena.haiblikova@onmb.cz

Nemocnice ve Slaném

COVID odběrový box

 • pozice: • délka směn: 8 hodin
 • typ smlouvy: • platové ohodnocení: • datum nástupu:

Covidové oddělení

 • pozice: • délka směn: 12 hodin
 • typ smlouvy: • platové ohodnocení: • datum nástupu:

Pro studenty

Doporučení

 • Vážíme si veškerého Vašeho úsilí a zápalu, ale prosíme myslete na bezpečnost sebe i svého okolí. Projděte si prosím materiály týkající se ochrany Vašeho zdraví a „guide“, jakým způsobem se zapojit do dobrovolnictví.
 • Dobrovolnický „guide“
 • Ochrana zdraví

E-learning Sanitář

 • Studenti 3. LF, kteří se chtějí zapojit do pomoci ve zdravotnických zařízeních na pozici sanitář, musí mít hotový volitelný kurz sanitáře nebo splněnou zkoušku z ošetřovatelství. Jelikož v průběhu studia na naší fakultě není skládána žádná zkouška z ošetřovatelství, její absenci nyní plně nahrazuje tento e-learningový kurz. Mohou ho absolvovat studenti:
   – všeobecného lékařství od 2. ročníku se splněným zimním semestrem
   – bakalářských oborů od 2. ročníku
 • E-learning Sanitář

Feedback

 • Již pomáháte a máte na svém pracovišti nějaké problémy? Nebo jste naopak spokojeni a chcete se podělit o svou zkušenost? Neváhejte se nám prosím ozvat. Budeme velice rádi, když nám zašlete fotografie či videa. Všichni odvádíte skvělou práci a my bychom se o to rádi podělili s veřejností.
 • E-mail: chcipomoci@lf3.cuni.cz

Napsali o nás

Podpořili nás

Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora
Logo sponzora