Uvažovali jste někdy o zahraniční stáži v Africe?

Od příštího roku se coby studenti 3.LF budeme moci poprvé zúčasnit měsíční stáže ve zdravotním středisku českého původu Itibo, které v Keni úspěšně funguje a rozvíjí se již deset let.

Stáž je určená pro studenty 4.-6. ročníků s preferencí 4/5 a stáž může být uznána i jako praxe ve vnitřním lékařství či pediatrii podle specializace doprovázejícího lékaře.

Na první termín pojedou 4 studenti společně s 1 lékařem od 8.10. do 2.11.2016, výběrové řízení se koná již 13.7.2016 od 14:00. Přihlásit se lze mailem na david.marx@lf3.cuni.cz (do předmětu ITIBO) a výběrko lze absolvovat případně i po skypu.

Více informací zde: https://www.facebook.com/groups/1121244661266574/?__mref=message_bubble

webové stránky projektu Itibo: http://itibo.cz/

—___—___—___—___—___—___—

Have you ever cosidered internship in Africa?

From the next academic year, for the first time in history, as students of 3rd FoM we could participate in month internship in Heatlh Center of Czech origin Itibo, which has successfully operated and developed there for ten years.

The intership is intended for students from 4th-6th year with prefeference of 4/5 and it could be signed as practice in internal medicine or pediatry according to the specialization of accompanying doctor.

On the first term are going 4 students with 1 doctor from 8.10. to 2.11.2016, tender is held on 13th of July from 2 p.m. Jo can log in by sending an email to david.marx@lf3.cuni.cz (subject: ITIBO) or you can participate it via skype after prior arrangement.

More information you can find here: https://www.facebook.com/groups/1121244661266574/?__mref=message_bubble

Web pages of the project: http://itibo.cz/

Košík