Dne 8.10.2016 odletěla první skupina studentů všeobecného lékařství naší fakulty na měsíční pobyt do Keni, kde působí v Itibo – českém zdravotnickém zařízení provozovaném jako projekt ADRA ČR.

O zahájení spolupráce se velmi zasloužil student 6. ročníku naší fakulty Lukáš Malý, který na různých projektech v Ugandě a Keně již opakovaně působil. Díky jemu naše fakulty vyšle 2x ročně vždy 4-5 studentů 4.-6. ročníku magisterského studia v doprovodu jednoho vyučujícího. Současnou skupinu tvoří studenti Petr Hanák a Jakub Kácha (4.ročník), Marie Salajková a Tereza Ochotná (5. ročník) a Miroslav Špičák (6. ročník). Společně s nimi tam celý pobyt absolvuje MUDr. Denisa Mlčochová – praktická lékařka pro dospělé a absolventka naší fakulty.  Já sám jsem se akce účastnil po dobu prvého týdne, kdy jsme měl možnost poznat organizaci práce zařízení v Itibo a poměrně silně se zapojit do péče o pacienty. Zařízení se skládá z ambulancí, malé porodnice, operačního sálu a sálku, dvoulůžkové JIP, standardního lůžkového oddělení, malé laboratoře a stomatologické ambulance. Vybavení i léky pocházejí z darů, není proto překvapivé, že možnosti při výběru medikace, ale i zajištění návazné péče jsou ve srovnání s českou realitou výrazně omezené. Přesto se díky zakladateli a vedoucímu projektu panu Aleši Bártovi již 10 let daří výrazně pomáhat obyvatelům z okolí, kteří patří k těm nejchudším v Keni. Ordinace denně ošetří cca 40 pacientů s nejrůznějšími onemocněními  a úrazy – z “interních” převažuje hypertenze a diabetes II typu, infekční onemocnění, z “chirurgických” úrazy různé závažnosti – jen namátkou během 4 dní jsme pečovali o 3letého pacienta s rozvíjejícím se edémem mozku po úrazu hlavy, ošetřovali pacientku se ztrátovým poraněním ruky, pacientku v 7. měsíci gravidity s projevy preeklampsie, zajišťovali dva pacienty s polytraumatem, ošetřovali pacientku s ischemickou CMP a mnohé další.

Naši studenti i v pracovně náročném režimu (noční služby obden) projevili vysokou míru znalostí a dovedností, vstřícnost k pacientům a schopnosti pracovat ve zcela odlišných kulturních i ekonomických podmínkách. Doufám, že podobně úspěšně si povedou po zbytek svého pobytu, kterým zahájili systematickou spolupráci mezi 3. LF a Itibem.

David Marx

itibo

Zleva: J. Kácha, D. Marx, D. Mlčochová, P. Hanák, T. Ochotná, M. Špičák, M. Salajková, A. Bárta

 

 

 

Košík