Vážené kolegyně a kolegové,
milé spolužačky a milí spolužáci,

vítáme Vás na rezervačním webu Reprezentačního plesu 3. lékařské fakulty.

Vzhledem k situaci bude v letošním roce možné zakoupit pouze lístky k sezení – vybírat můžete z lístků do hlavního Majakovského sálu (v hodnotě 600,- CZK), či do sálů Raisova, Společenského nebo na Balkón (v hodnotě 450,- CZK) – tyto lístky je možné si objednat a zaplatit pouze online.

VIP lístky si můžete objednat na emailové adrese kulturni.akce@trimed.cz, jejich doručení/vyzvednutí následně domluvíme individuálně.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit na emailovou adresu: kulturni.akce@trimed.cz

Při rezervaci si vybíráte pouze umístění do příslušného sálu, nikoli však k jednotlivým stolům – to si budete moci vybrat při vyzvednutí lístku.

Po rezervaci a následném zaplacení částky přes platební bránu, si lístek budete moci vyzvednout v budově A 3. LF, v těchto termínech:

27. 09. 2021: 12:00 – 17:00
28. 09. 2021: 9:00 – 14:00
29. 09. 2021: 9:00 – 14:00
30. 09. 2021: 12:00 – 17:00
01.10. 2021: 9:00 – 14:00
04. 10. 2021: 8:00 – 18:00
05. 10. 2021: 8:00 – 18:00
06. 10. 2021: 8:00 – 18:00
07. 10. 2021: 8:00 – 18:00

Dear Colleagues,
dear classmates,

Welcome to the reservation website of the Annual Ball of the 3rd Faculty of Medicine.

Due to the situation, it will be possible to buy only seating tickets this year – you can choose from tickets to the main Mayakovsky hall (600 CZK), or to the Rais’s Hall, Common Hall or Balcony (450 CZK) – all of these tickets can only be ordered and paid for online.

You can order VIP tickets at the email address kulturni.akce@trimed.cz, their delivery / collection will then be arranged individually.

In case of any questions, please do not hesitate to contact us at the email address: kulturni.akce@trimed.cz

When booking, you only choose the location in the relevant hall, but not at the individual tables – you will be able to choose this when picking up the ticket.

After booking and then paying the amount through the payment gateway, you will be able to pick up the ticket in building A of the 3rd Faculty of Medicine, on the following dates:

27. 09. 2021: 12:00 – 17:00
28. 09. 2021: 9:00 – 14:00
29. 09. 2021: 9:00 – 14:00
30. 09. 2021: 12:00 – 17:00
01.10. 2021: 9:00 – 14:00
04. 10. 2021: 8:00 – 18:00
05. 10. 2021: 8:00 – 18:00
06. 10. 2021: 8:00 – 18:00
07. 10. 2021: 8:00 – 18:00

Ples 2021 – Majakovského sál (absolvent)

600

Sorry, it's sold out

Ples 2021 – Raisův sál / Společenský sál / balkon (absolvent)

450

Sorry, it's sold out

Košík