V Karlovarské krajské nemocnici, a.s. jsem strávila se svými spolužáky z kruhu dva týdny na interním oddělení. Během praxe jsem se v nemocnici setkala s velmi přátelským přístupem ze strany zdravotního personálu. Pan primář MUDr. Jaroslav Žák nás na úvod naší stáže seznámil s chodem interního oddělení a vždy vycházel vstříc našim přáním.

Naše denní stáže začínaly odběry, díky čemuž jsme si mohli procvičit dovednosti z ošetřovatelství. Kromě působení na interním oddělení, jsme měli taktéž možnost být součástí ambulantního vyšetřování pacientů, vizity na oddělení JIP, zákroků na gastroenterologickém oddělení, aj.

KKN se skládá z několika pavilonů. Jedná se o komplex starších budov, které prochází rekonstrukcí.

Ubytování, které pro studenty zprostředkovává nemocnice, se nacházelo v komplexu transfúzní stanice nedaleko interního oddělení a centra města.

Naši stáž jsme absolvovali v době Filmového festivalu Karlovy Vary, který byl během naší praxe příjemným zpestřením.

 

Mirka Malušková

Košík