Vinohradská Trojka

 
Většina úspěšných projektů mívá trnité začátky. Ty sice řadu lidí odradí od pokračování, jsou ale i tací, kteří berou každý pomyslný schod na cestě k cíli jako výzvu a o to více se snaží v tvrdé konkurenci uspět. Když se v roce 2015 skupinka našich studentů rozhodla pro uspořádání charitativního běhu v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady tušila, že je čeká řada nečekaných překážek, co však nevěděli je, že přinesou také jedinečnou příležitost k poznání sebe sama.

Vinohradská Trojka je charitativní běh, který vznikl na základě snahy studentů 3.lékařské fakulty UK o zapojení fakultního spolku TRIMED do humanitárně orientovaného a veřejně prospěšného projektu. Samotné jméno závodu je odvozeno od vzdálenosti, kterou běžci překonávají, počtu prvotních zakladatelů a  hlavně naší alma mater, která se nebála odvážnou myšlenku podpořit.

Ve svých počátcích se celá událost odehrávala v poměrně komorním duchu na parkovišti před budovou 3.lékařské fakulty a byla orientována právě hlavně na její studenty a zaměstnance spolu s pracovníky blízkého areálu FNKV. Primárním cílem bylo, kromě účelu charitativního, také poskytnutí studentům a zaměstnancům zmíněných institucí možnost setkání se v neformálním, sportovně laděném prostředí, které umožní smazání běžně respektované akademické hierarchie.

Po úspěchu prvního ročníku však bylo jasné, že má celý projekt obrovský potenciál k růstu a do budoucna tak bude možné dopad celého projektu značně znásobit. Odezva na první ročník totiž byla pozitivním způsobem, který překvapil i samotné organizátory. Na základě zkušeností z „premiéry“ však bylo potřeba poučit se z předchozích chyb a zapracovat na několika nedořešených bodech v organizaci. To se týkalo nejen doprovodného programu, který nebyl v původním konceptu pojat s dostatečným důrazem, a trasy závodu, která by postupem času kapacitně nedostačovala všem závodníkům, ale také přípravy alternativy pro případ deštivého počasí. Vyřešením těchto bodů, zároveň s oslovením širšího okruhu sponzorů a zapojením většího množství studentů, vedlo k velice úspěšnému druhému ročníku. Vždyť už jen vybraná částka 62 491 Kč, která putovala k neziskové organizaci ADRA na provoz komunitní nemocnice v ITIBO v Keni, byla oproti prvnímu ročníku téměř trojnásobná a kostní vrtačka, která byla za tyto peníze pořízena od té doby pomohla nespočtu pacientů.Obrovský dík patří vedení FNKV, SZÚ a samozřejmě 3.lékařské fakulty, bez jejich vstřícného přístupu by se totiž celá akce jen těžko dostala tam, kde je nyní.

 

Toť krátce k úvodu a představení. Co ale ročník letošní?

Vinohradská Trojka už není závodem pro malou skupinku studentů a učitelů. Druhý ročník jasně ukázal, že je letos reálné překročení počtu 300 běžců. Samotná myšlenka běhu v tak netypickém prostředí,spolu s hodnotami celé akce totiž meziročně oslovují čím dal širší spektrum zájemců. Letošní ročník je také ročníkem jubilejním, pomyslné číslo 3 je totiž se závodem neodmyslitelně spojeno, a proto se budou organizátoři snažit posunout celou událost o řád výše. Závod bude otevřen pro širokou veřejnost, k vyhlašování výsledků budou přizvány známé osobnosti z lékařského prostředí a je potvrzena také účast několika médií. Datum závodu je stanoveno na 17.5.2018 se startem v odpoledních hodinách. Do doprovodného programu bude zařazena řada novinek, tradiční grilování spolu s hudební kulisou a stanovištěm výuky první pomoci bude nově doplněno o značně vylepšený dětský koutek a …. Nechceme ale prozradit všechno ? Co však prozradit můžeme, je že letošní výtěžek poputuje opět neziskové organizaci ADRA. Poznačte si proto datum do svých kalendářů, přijďte si s námi zazávodit na netradičním místě a podpořte tak dobrou věc!!

Budeme se na vás těšit!

Organizační tým V3
 
[foogallery id=”3486″]

 

Košík