Tradiční Studentská vědecká konference je letos koná 19. května v prostorách fakulty. Všechny podstatné informace naleznete také na svk.lf3.cuni.cz.svk_2015_banner

Organizace:

Konference je rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku. V obou blocích probíhají vždy dvě přednáškové sekce paralelně ve dvou posluchárnách a sekce posterová ve vestibulu fakulty.
Jak to vlastně s těmi postery bude? Vysvětleme si to na konkrétním příkladu:
Teoretické a bakalářské postery se prezentují od 10:40 – 12:15. Po celou dobu budou všichni řešitelé patřící do této sekce stát u svých posterů připraveni Vám shrnout výsledky svoji práce. Seznam všech vědeckých prací najdete v programu konference v příloze. V průběhu týdne bude k dispozici ke stažení i sborník abstrakt, abyste si mohli vybrat, jaký výzkum by Vás mohl zajímat.

Stručně o programu:

Zahájení konference se v Syllabově posluchárně ujme čestný host prof. RNDr. Julius Lukeš, Csc., se svou přednáškou „Moderní molekulární metody a souputníci našich těl“. Po jejím skončení následuje řada možností, jak se vědecky vyřádit!

Dopolední blok:
Od 10:40 probíhají v Syllabově posluchárně přednášky z klinické sekce. Obdobně je tomu tak v Burianově posluchárně se sekcí postgraduální.
Ve stejný čas si můžete prohlížet postery a to konkrétně sekci teoretickou a bakalářskou.
Odpolední blok:
Odpolední blok začíná ve 12:30 posterovou postgraduální sekci.

Ve 12:45 můžete vyslechnout přednášku doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., na téma „Vede spánková apnoe k diabetu?“.

Od 13:15 jsme připravili v Burianově posluchárně novinku s názvem „ Workshop“. 
Přemýšlíte v budoucnu o nějaké vědecké aktivitě? Pak je náš workshop určen právě Vám. Školitelé studentských vědeckých prací budou na tomto neformálním setkání připraveni zodpovědět všechny Vaše dotazy, někteří dokonce přijdou s nabídkami konkrétních projektů!

V 14:15 zahájí poslední porci vědy v Syllabově posluchárně Associate Professor Sonny Dhanani MD., kontroverzním tématem „My way towards the research of physiology of dying “.

Plynule na něj od 15:00 navazuje se svými přednáškami teoretická sekce. V Burianově posluchárně toho času běží sekce bakalářská.
Co se posterů týče, je tento čas vyhrazen pro sekci klinickou.

Výuka v průběhu konference:

Pro české mediky od 1. do 4. ročníku je výuka v den konference od 9:45 zrušena, proto nemusíte mít strach, že něco zameškáte či Vám bude chybět prezence.
Pro české mediky 5. a 6. ročníku, mediky anglického curricula a všechny bakalářské obory sice výuka neodpadá, ale pro zájemce máme připravené omluvenky, tak se nebojte a přijďte!

Soutěž aneb Cena diváka:

Určitě se Vám stalo, že jste nesouhlasili s verdiktem poroty. Nás to občas taky naštve, hlavně při přenosech Miss ČR. Proto jsme se rozhodli dát posluchačům možnost ohodnotit přednášku či poster, který se mu nejvíce líbil. A aby to mělo trochu šťávu, mají hlasující diváci možnost vyhrát tablet!

Informační kanály:

Pokud chcete mít stále aktuální informace o dění na SVK, podívejte se na tyto odkazy:

Stránky SVK 2015:
http://svk.lf3.cuni.cz/

Facebook SVK 2015:
https://www.facebook.com/events/853113031402318/

Přednášky naších hostů aneb Medicína jako Věda na SVK:
https://www.facebook.com/events/400935223423078/

Košík