Pod křídly Trimedu funguje již 3. rokem studentský spolek Medviet. Byl založen vietnamskými studenty naší fakulty, ale to neznamená, že ostatní studenti v něm nejsou vítáni. Ba naopak, ve spolupráci s českými a slovenskými studenty přibližujeme vietnamským pacientům klinické prostředí, orientačně vyšetřujeme, ale především se snažíme zlepšit komunikaci mezi nimi a lékaři např. formou tlumočníků. Každoročně pořádáme Den zdraví vietnamské komunity v obchodním centru Sapa, kde právě toto vše probíhá. Kromě jiného pořádáme pro děti soutěže se zdravotnickou tematikou na tradiční drakiádě v Praze-Libuš. V neposlední řadě šíříme i vietnamskou kulturu, ať už formou tanečního vystoupení na reprezentačním plese 3. lékařské fakulty nebo chutnými pokrmy na Děkanském dni.